Ο Ειδικός Λογαριασμός της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο των Πράξεων «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», «Πρακτική άσκηση φοιτητών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», «Γραφείο Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» και «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» που υλοποιούνται  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στη ακόλουθη Πρόσκληση.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|443KB)