Αναμένονται Προτάσεις

Πρόσκληση (Α.Π  5426/21-04-2011) για υποβολή προτάσεων για την πράξη «Αναλυτική αποτύπωση κατάστασης και αξιολόγησης των ΕΠΑΣ εποπτείας άλλων Υπουργείων με αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.
Καλείται το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών να υποβάλει προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Το αρχείο της ΟΡΘΗΣ Επανάληψης της Πρόσκλησης (PDF|1,41MB)

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|1,44 MB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)