Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 8414/07-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την πράξη “Προπαρασκευαστική μελέτη – έρευνα για την τήρηση Κριτηρίων Ποιότητας στις δομές ΣΥΕΠ της εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης” στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6.

Καλείται το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ως δυνητικός Δικαιούχος, να υποβάλει πρόταση εντός 20 ημερών από την δημοσίευση της Πρόκλησης.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|946 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)