Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 7573/25-05-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την πράξη “Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους” στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6.

Καλείται το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ως δυνητικός Δικαιούχος να υποβάλει πρόταση εντός 20 ημερών από την δημοσίευση της Πρόκλησης.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|977 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)