Αρχείο Νοέμβριος, 2015

4η Τροποποίηση της Πράξης «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ)» με κωδικό MIS 296121 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 7  (PDF|2,52 MB)

Περισσότερα »

1η τροποποίηση της Πράξης «ΠΕΓΑ – Σύγχρονα θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής πληροφόρησης» με κωδικό MIS 505699 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ7 (PDF|1,53MB)
Περισσότερα »

1η τροποποίηση της Πράξης «ΠΕΓΑ – Ανάπτυξη & Διαχείριση Ασύρματων Ευρυζωνικών και Οπτικών Δικτύων, Συστημάτων Διαχείρισης Πληροφορίας & Ελέγχου Αυτοματισμών στην Γεωργική Παραγωγή και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με κωδικό MIS 505700 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

AΠ7 (PDF|1,79MB)

Περισσότερα »

6η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου  – ΑΠ3» με κωδικό MIS 304272 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ3 (PDF | 1.760 ΚB)

Περισσότερα »

6η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου – ΑΠ2» με κωδικό MIS 304274 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ2 (PDF | 2.317 KB)

Περισσότερα »

7η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας – ΑΠ1» με κωδικό MIS 304263 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ1 (PDF | 2.318 ΚB)

Περισσότερα »

6η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου – ΑΠ1» με κωδικό MIS 304275  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ1 (PDF | 2.317 KΒ)

Περισσότερα »

Σελίδα 5 απο 512345