Αρχείο Νοέμβριος, 2015

5η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ» με κωδικό MIS 299958 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 5 (745 ΚΒ)

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ» με κωδικό MIS 346936 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 5 (PDF|1,26 MB)

4η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» με κωδικό MIS 299955 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 5 (PDF|1,27 MB)

3η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΜΠ» με κωδικό MIS 299947 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 5 (PDF|1,26 MB)

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» με κωδικό MIS 299954 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 5 (PDF|1,26 MB)

4η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» με κωδικό MIS 299950 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 5 (PDF|1,27 MB)

3η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ» με κωδικό MIS 299968 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 5 (PDF|1,27 MB)

Τροποποίηση Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ 06 και τίτλο «Ενισχυτική διδασκαλία στη β/βάθμια εκπαίδευση» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6,8 & 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Το αρχείο της Τροποποίησης

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ 06 και τίτλο «Ενισχυτική διδασκαλία στη β/βάθμια εκπαίδευση» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6,8 & 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Το αρχείο της Πρόσκλησης

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης

Ανακοινώνεται προέγκριση της ΣΑΕ 02458

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458_18.11.2015 (PDF|384 KB)

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ

Το αρχείο της κατανομής (ΣΑΕ 0908) για Υπολόγους (PDF|172 KB)

To αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 0458, 3458, 8458) για τους Ειδικούς Λογαριασμούς (PDF|261 KB)

Το αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 0458, 4458, 8458) για του Υπολόγους (PDF|219 KB)

Σελίδα 2 απο 512345