Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Δεκέμβριος, 2014

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 0458, 2458 & 8458 (PDF | 519 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 2458 (PDF | 182 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 2458 (PDF | 176 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0458, 2458, 4458 & 8458 (PDF | 254 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0148(PDF | 181 KB)

(4-12-2014) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ –Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «Αθηνά»– ΕΙΚΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» με κωδικό MIS 376908 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 11 (PDF| 1,84 MB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών –Ωρίμανση της μη-ειδικής ανοσίας: επιρροή των λοιμώξεων και ρόλος τους στην ανάπτυξη ατοπίας και άσθματος» με κωδικό MIS 377047 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 11 (PDF| 1,58 MB)

Περισσότερα »

(4-12-2014)  2η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Γονιδιωματική μελέτη στη νοσογόνο παχυσαρκία. Γενετικοί παράγοντες κινδύνου, ο ρόλος της διατροφής και του τρόπου ζωής» με κωδικό MIS 377123 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 11  (PDF|1,58 MB)

Περισσότερα »

(4-12-2014) 3η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – T.E.I. ΛΑΜΙΑΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ», με MIS 379346  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

AΠ 12  (PDF|1,57 MB)

Περισσότερα »

(28-11-2014) Ορθή επανάληψη ως προς τον κωδικό [κωδ. ΝΕΟΕΠ09] της υπ’  αρ.πρ. 23817/19-11-2014 Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Αναβάθμιση της ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Νέα Προγράμματα Σπουδών για το ΕΠΑ.Λ.» στους Άξονες Προτεραιότητας 4,5 και 6 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Ανακοινοποίηση της Πρόσκλησης (PDF | 656 KB)

Περισσότερα »

Σελίδα 3 απο 3123