Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Δεκέμβριος, 2014

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Υποστήριξη στη διαχείριση, υλοποίηση και ολοκλήρωση έργων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως δικαιούχου του ΕΠΕΔΒΜ» με κωδικό MIS 467415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 13-14-15 (PDF| 1 MB)

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Υποστήριξη στη διαχείριση, υλοποίηση και ολοκλήρωση έργων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως δικαιούχου του ΕΠΕΔΒΜ» με κωδικό MIS 467415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 13-14-15 (PDF| 1,18 MB)

3η Τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης & Άτυπης Μάθησης- ΑΠ2» με κωδικό MIS 375201 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Το αρχείο της Απόφασης  (PDF 1564 KB): ΑΠ 2

Περισσότερα »

3η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΤΥΠΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΑΠ1» με κωδικό MIS 375200 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Το αρχείο της Απόφασης (PDF 1564KB) : ΑΠ 1

Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0148(PDF | 182 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0148(PDF | 235 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0148(PDF | 207 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 2458 (PDF | 182 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0198(PDF | 172 KB)

3η Τροποποίηση  Αποφάσης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Πρακτική άσκηση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ»και κωδ.  MIS 296387,  στον Άξονα Προτεραιότητας 4 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ4 (PDF|1.27 ΜB)

Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η προέγκριση των ΣΑΕ 0458, 2458 και η τροποποίηση 02 της ΣΑΕ 0148.

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0458 (PDF| 127 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 (PDF| 125 KB)

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 (PDF| 129 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 8458 (PDF| 125 KB)
ΣΑ Ε0148 ΤΡΟΠ. 02 – 05_12_2014 (PDF| 935 KB)

(09/12/2014) 2η τροποποίηση της Πράξης «Εξειδικευμένη Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΕκΔιΒιΜ μέσω Μητρώου Συμβούλων Φυσικών Προσώπων», στους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14, 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ».

ΑΠ13 – ΑΠ14 – ΑΠ15 (PDF|1,55 MB) Περισσότερα »

(09/12/2014) 1η Τροποποίηση της Πράξης «Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”» , στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ»

A.Π. 13-14-15  (PDF | 1,30MB) Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ  ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την κατηγορία πράξης «Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ μαθητείας», για την πράξη «Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ»

Το αρχείο της 3ης Τροποποίησης (PDF|232 KB)

Περισσότερα »

(05-12-2014) Πρόσκληση με αρ. πρ. 25227/05-12-2014 [κωδ. ΝΕΟΕΠ10]για την υποβολή προτάσεων στο «Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την Πράξη «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF | 646 KB)

Σελίδα 2 απο 3123