Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Ιούνιος, 2013

Κατόπιν της αλλαγής της ονομασίας του Υπουργείου, ο λογότυπος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» έχει τροποποιηθεί αναλόγως. Τα σχετικά αρχεία στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, σε έγχρωμη και ασπρόμαυρη μορφή,  έχουν αντικατασταθεί στην υφιστάμενη θεματική ενότητα «Δημοσιότητα Προγράμματος» → «Λογότυποι του Ε.Π.» (http://www.edulll.gr/?page_id=158).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της πρόσκλησης (Α.Π 14065/24-09-2010) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|578 KB)

(27/01/2011) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ της πρόσκλησης (Α.Π 14065/24-09-2010) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF|511 KB)

(05/10/2010) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης (Α.Π 14065/24-09-2010) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της ορθής επανάληψης της πρόσκλησης (PDF|511 KB)

Πρόσκληση (Α.Π 14065/24-09-2010) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Καλείται η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ως Δικαιούχος, να υποβάλει προτάσεις για την Πράξη «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» της κατηγορίας πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12  του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το αρχείο της πρόσκλησης (PDF|512 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Η Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης (PDF| 1,17 KB)

Περισσότερα »

2η Τροποποίηση της απο 27-06-2011 Ορθής Επανάληψης Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 8884/31-05-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Αριστεία» (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-20013.

Το αρχείο της 2ης Τροποποίησης (PDF|472 KB)

1η Τροποποίηση της απο 27-06-2011 Ορθής Επανάληψης  Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 8884/31-05-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Αριστεία» (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-20013.

Το αρχείο της 1ης Τροποποίησης (PDF|476 KB)

(27/06/2011) Ορθή Επανάληψη Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 8884/31-05-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Αριστεία» (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της Ορθής Επανάληψης  (PDF|505 KB)

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 8884/31-05-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Αριστεία» (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της Πρόσκλησης  (PDF|506 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» με κωδικό MIS 372620 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Η ανάκληση της Απόφασης Ένταξης (PDF| 1,17 MB)

Περισσότερα »

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα: «Η Ευρώπη στην περιοχή μου» στοχεύοντας στην ανάδειξη των έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. O διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στη σελίδα της Ε.Ε. στο facebook

Περισσότερα »

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» με κωδικό MIS 299941 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ4 (PDF|958KB)

3η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» με κωδικό MIS 299967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 5 (PDF | 958 KB)

Ανακοινώνονται οι εγκρίσεις των:
ΣΑ Ε0458 ΤΡΟΠ.0 , ΣΑ Ε2458 ΤΡΟΠ.0 , ΣΑ Ε6458 ΤΡΟΠ.0 , ΣΑ Ε8458 ΤΡΟΠ.0

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ» με κωδικό MIS 299940 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 4 (PDF |1.226 KB)

Σελίδα 1 απο 212