Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Δεκέμβριος, 2012

Ένταξη της Πράξης «Ανοικτά Ακαδημαικά Μαθήματα Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με κωδικό MIS 374722 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ1 (PDF|1.497 KB)

 

Ένταξη της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ TOY ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με κωδικό MIS 385852 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 1 (PDF|1.497 KB)

 

Ένταξη της Πράξης «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης» με κωδικό MIS 374106 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ1 (PDF | 1.497 KB)

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) της Α.Σ.Κ.Τ.» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.

ΑΠ 5 (PDF| 1,46 MB)

Ανακοινώνεται η δεύτερη τροποποίηση των ΣΑΕ 0458, 8458, 2458 και η προέγκριση της ΣΑΕ 4458

Περισσότερα »

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» με κωδικό MIS 299966 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 4 (PDF | 1.277 KB)

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙA» με κωδικό MIS 299957 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 5 (PDF | 1.227 KB)

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ T.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» με κωδικό MIS 299969 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 5 (PDF | 1.288 KB)

3η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με κωδικό MIS 299938 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 4 (PDF | 965 KB)

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ» με κωδικό MIS 299958 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 5 (PDF | 965 KB)

Σελίδα 1 απο 41234