Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Μάιος, 2012

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στο πλαίσιο της Πράξης: «Στα ίχνη της Γραφής: η ιστορία της γραφής και της γλώσσας στον Ελλαδικό χώρο», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προβαίνει στην ακόλουθη πρόσκληση.

Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η έγκριση πιστώσεων των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στις ΣΑΕ 045/8, 245/8, 645/8 και 845/8 για το έτος 2012.

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με κωδικό MIS 299923 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 4 (PDF | 2.963 KB)

Ανακοινώνεται η κατανομή χρηματοδοτήσεων για Πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Περισσότερα »

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης: «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προβαίνει στην ακόλουθη πρόσκληση.

Περισσότερα »

Η Εθνική Λυρική Σκηνή (Ε.Λ.Σ.) στο πλαίσιο των Πράξεων «Η όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 & 3, που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προβαίνει σε Δημόσια Διαβούλευση Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2: «Παροχή Υπηρεσιών Μετακίνησης, Διαμονής και Εστίασης».

Περισσότερα »

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (7672/ 22 – 05 – 2012) της Πρόσκληση (Α.Π 14468 /28-09-2010) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Στήριξη και ανάδειξη των Πολυνησιωτικών ΑΕΙ – τα Πολυνησιωτικά ΑΕΙ ως Διεθνείς πόλοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ερευνάς»

Το αρχείο της ορθής επανάληψης της τροποποίησης  (PDF|602  KB)

Περισσότερα »

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  στο πλαίσιο της Πράξης: «Θαλής», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προβαίνει στην ακόλουθη πρόσκληση.

Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο της πράξης: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στη ακόλουθη Πρόσκληση.

Περισσότερα »

Η Εθνική Λυρική Σκηνή (Ε.Λ.Σ.) στο πλαίσιο των Πράξεων «Η όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 & 3, που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προβαίνει στην ακόλουθη προκήρυξη.

Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 3123