Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Σεπτέμβριος, 2011

Στο πλαίσιο του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πειραιώς» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, σχεδιάστηκαν και παρήχθησαν οι αφίσες που εμφανίζονται στην παρούσα ανάρτηση.

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Καρτέλας Σχολικής Μονάδας στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, – Οριζόντια Πράξη», στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013

ΑΠ 1 – ΑΠ2 – ΑΠ3 (PDF|539 KB)

Ένταξη της Πράξης «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη των διαδικασιών  που υλοποιεί η Μονάδα Β3 της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για την Παρακολούθηση  και τη Διαχείριση Δράσεων στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στην Έρευνα», στους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14, 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ».

ΑΠ13 – ΑΠ14 – ΑΠ15 (PDF|148 ΚΒ)

Με πρόσφατη απόφαση της Ε.Ε. μειώθηκαν σημαντικά οι πόροι του ΕΣΠΑ με μείωση της εθνικής συμμετοχής στη συγχρηματοδότηση ενώ αναμένεται επιπλέον μείωση εντός των επομένων άμεσων μηνών.

Στο πλαίσιο αυτό οι πόροι ΕΣΠΑ του Υπ. Παιδείας θα μειωθούν σε ποσοστό 24,3%. Έτσι κατέστη αναγκαίος ένας ολικός ανασχεδιασμός των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ανάμεσα στα οποία και τα προγράμματα που σχετίζονται με την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας. Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η προέγκριση των πιστώσεων των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που χρηματοδοτούνται από τη ΣΑΕ 245/8 του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η έγκριση της τροποποίησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2011, στη ΣΑΕ 045/8 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία όπως περιγράφονται στον πίνακα της απόφασης αυτής. Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η έγκριση της τροποποίησης Ο της ΣΑΕ 134/8 που αφορά ετήσιες πιστώσεις 2011 για πράξεις του ΟΑΕΔ που συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Περισσότερα »

              Το  1ο Εντατικό Σχολείο Επιχειρηματικότητας 2011 διοργανώνεται από την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΜΟΚΕ) στο Βόλο από 26/9 έως 1/10.  Το εβδομαδιαίο σχολείο απευθύνεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δηλαδή προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων και των υποψήφιων διδακτόρων, καθώς και μέλη Δ.Ε.Π.  Βασικός σκοπός του σχολείου αποτελεί η προσέλκυση συμμετεχόντων με ιδέες που βρίσκονται σε κάποιο, τουλάχιστο, πρώιμο στάδιο και χρειάζονται ενθάρρυνση, επιτάχυνση και βοήθεια στην μετατροπή τους σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμα αποτελέσματα. Περισσότερα »

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανάκληση ισχύος της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12615/10-09-2010 Πρόσκλησης για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την κατηγορία πράξης «Επιχειρηματικότητα Νέων ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ» και για την πράξη «Οι μαθητές των ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ «επιχειρούν» – Τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ πιο κοντά στην αγορά εργασίας: Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας», στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »

Καλούνται οι Δικαιούχοι Πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ να συμπληρώσουν τον επισυναπτόμενο πίνακα με την επικαιροποίηση πιστώσεων του 2011 για όλες τις πράξεις του ΕΠΕΔΒΜ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23/9/2011. Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 612345...Τελευταία »