Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Δεκέμβριος, 2010

Για να δείτε την Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης και τον Πίνακα με το σύνολο των αποτελεσμάτων του Προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ», επισκεφθείτε τους υπερσυνδέσμους: Περισσότερα »

Δαπάνες ύψους 187,5 εκ € δηλώθηκαν για το έτος 2010 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο δήλωσης ετήσιων δαπανών. Έτσι το συνολικό ύψος των δαπανών που έχουν δηλωθεί για το Πρόγραμμα ανέρχεται σε 221.407.237,74 , ενώ το συνολικό ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται σε 10,75 %. Περισσότερα »

Για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Πατρών στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Νότιου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Βόρειου Αιγαίου, Ηπείρου, Ιόνιων Νησιών, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας, ζητούνται άτομα για την επιστημονική, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του Έργου.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ) και εθνικούς πόρους και η χρονική του διάρκεια είναι από 1/9/2010 έως 31/12/2013. Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικού πόρους μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με 2 (δύο) φυσικά πρόσωπα, με σύμβαση έργου περιορισμένης χρονικής διάρκειας, για την υποστήριξη του γραφείου Διασύνδεσης του Οικονιμικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο της συντονισμένης προσπάθειας για ουσιαστική ενίσχυση του θεσμού της Ειδικής Αγωγής, ξεκινάει έργο για μία εις βάθος ποιοτική αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), θα εντοπιστούν κρίσιμες δυσκολίες στη λειτουργία των δομών αυτών, θα αρθούν τα όποια εμπόδια στην αποτελεσματικότητά τους και θα εξυπηρετηθούν οι πραγματικές ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία αλλά και των οικογενειών τους. Περισσότερα »

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα  στο πλαίσιο του έργου «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη  συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου. Για το σκοπό αυτό, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος.  Περισσότερα »

Ένταξη  της πράξης με τίτλο «ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ  Πατρών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  2007-2013»

Απ1(PDF|440KB)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του  Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Επίπλων  για το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη  προσφορά.  Η προμήθεια πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία και Λειτουργία Γραφείου Διασύνδεσης ΠΣΕ» της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Περισσότερα »

Ένταξη  της πράξης με τίτλο «ΜΟΔΙΠ του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου » στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  2007-2013»

ΑΠ2PDF|444KB)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας,  για την εκτέλεση  της πράξης «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης), επιστημονικό προσωπικό που πληρεί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 612345...Τελευταία »