Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Νοέμβριος, 2010

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ,  στο πλαίσιο του έργου: «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων», το οποίο υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση » με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  [Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο] και  εθνικών πόρων, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών. Περισσότερα »

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου – ΑΠ1» στον Άξονα Προτεραιότητας 1, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.

ΑΠ 1  (PDF| 388 KB)

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου – ΑΠ2, ΑΠ3» στους Άξονες Προτεραιότητας 2 και 3, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.

ΑΠ2  (PDF|394 KB)  –  ΑΠ3 (PDF|392 KB)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ένταξης της πράξης με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας – ΑΠ1» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

Το αρχείο της όρθης επανάληψης ΑΠ 1(PDF|396KB)

Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου προβαίνει σε Πρόχειρο Μειοδοτικό  διαγωνισμό, με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς στο πλαίσιο της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» του άξονα προτεραιότητας : «Ενίσχυση της Δια Βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και  Δια Βίου Μάθηση» που υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- Ε.Κ.Τ.) και Εθνικών πόρων. Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου προβαίνει σε Πρόχειρο Μειοδοτικό  διαγωνισμό, με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών γραφικής ύλης  στο πλαίσιο της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» του άξονα προτεραιότητας: «Ενίσχυση της Δια Βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και  Δια Βίου Μάθηση» που υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- Ε.Κ.Τ.) και Εθνικών πόρων. Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου προβαίνει σε Πρόχειρο Μειοδοτικό  διαγωνισμό, με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών (μελάνια, toner  εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κτλ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» του άξονα προτεραιότητας : «Ενίσχυση της Δια Βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και  Δια Βίου Μάθηση» που υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- Ε.Κ.Τ.) και Εθνικών πόρων. Περισσότερα »

Ημερίδα με θέμα: «Ανάπτυξη νοοτροπίας και κουλτούρας που ευνοεί τη νεανική καινοτομία και επιχειρηματικότητα», διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Νεολαίας την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2010. Περισσότερα »

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

ΑΠ 5 (PDF|445 KB)

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

ΑΠ 5 (PDF|452 KB)

Σελίδα 1 απο 712345...Τελευταία »