Αρχείο Σεπτέμβριος, 2010

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ TΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

ΑΠ4 (DOC| 619 KB)

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

ΑΠ4 (DOC| 491 KB)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ένταξη της Πράξης «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

ΑΠ4 (DOC|533 KB)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ένταξη της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

ΑΠ 4 (DOC|504 KB)

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

ΑΠ4 (DOC|549 KB)

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 14774 / 30-09-2010) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών & παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4-5-6, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013. Περισσότερα »

Η Επιτροπή Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο της πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των Συστημάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προκηρύσσει τέσσερεις  (4)  θέσεις απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση έργου. Περισσότερα »

Ο Τομέας Στρατηγικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών προτίθεται να απασχολήσει εννέα (9) Συνεργάτες Δημοσίους Υπαλλήλους Εκπαιδευτικούς στα έργα:  «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού». Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων – διαμονή σε ξενοδοχεία – ενοικιάσεων Ι.Χ – ενοικιάσεων αιθουσών, για τις ανάγκες της ένταξης Πράξης «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη». Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στην Πράξη ‘‘Γραφείο Διασύνδεσης Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών’. Ειδικότερα οι προκηρυσσόμενες θέσεις αφορούν: Μία (1) θέση ψυχολόγου – Κωδικός ΓΔ-Ψ και Μία (1) θέση ειδικού πολιτιστικής διαχείρισης – Κωδικός ΓΔ-ΠΔ. Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 612345...Τελευταία »