Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί"

Έληξε: 30/6/2009

Θέμα: «Υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου που αφορά στην φιλοξενία, μετακίνηση, διαμονή, διατροφή των συμμετεχόντων, καθώς και οργάνωση – τεχνική υποστήριξη (της Τελετής Βράβευσης) του 8ου Ετήσιου Ευρωπαϊκού Μαθητικού Διαγωνισμού»

Προκήρυξη (DOC|240 KB)

Έληξε: 22/6/2009

Πρόσκληση προς όλα τα μέλη Δ.Ε.Π και Ε.Π των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας που ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να λάβουν μέρος στις διαδικασίες αξιολόγησης των Προτάσεων αναφορικά με τις προκηρυσσόμενες Πράξεις «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων», «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ», «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίων» και «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ» που προκηρύσσονται με τις Προσκλήσεις : Α.Π. 2785/03-03-2009 -Επικαιροποίηση 20-05-2009- και Α.Π. 2786/03-03-2009 -Επικαιροποίηση 20-05-2009-) Περισσότερα »

Έληξε: 22/6/2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης των διαδικασιών, εργαλείων και αρμοδιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ΕΠΕΔΒΜ»

Προκήρυξη (DOC|173 KB)

Έληξε: 19/6/2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη – Σχέδιο Δράσης για τη Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα του βασικού τυπικού συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα», που εντάσσεται στους άξονες προτεραιότητας 13, 14, 15 Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Προκήρυξη (PDF|420 KB)

Έληξε: 13/7/2009

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για το έργο  «Σχεδιασμός, Κατασκευή, Εξοπλισμός, Υλικοτεχνική υποδομή, Δημιουργικά, Διακόσμηση, Υπηρεσίες λειτουργίας, Αποψίλωση εκθετηρίου χώρου – Παραγωγή ηλεκτρονικού, έντυπου & προωθητικού υλικού – Εκδηλώσεις – Φιλοξενία προσκεκλημένων – ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 74ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 5-13/9/2009»

Προκήρυξη (PDF|2,55 ΜΒ)

Η Προκήρυξη συνοπτικά (PDF|146 KB)

Έληξε: 27/4/2009

Υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης των διαδικασιών, εργαλείων και αρμοδιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ΕΠ ΕΔΒΜ »

Προκήρυξη

(10/4/2009) Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών και ορισμού νέας ημερομηνίας έναρξης αξιολόγησης προσφορών της με αριθμ. πρωτ. 4580/02.04.2009 πρόσκλησης για το έργο με τίτλο: «Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης των διαδικασιών, εργαλείων και αρμοδιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ΕΠ ΕΔΒΜ»

Ανακοίνωση (DOC|49,5 KB)

(10/6/2009) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ   ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8450/05.06.2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
για το έργο με τίτλο: «Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης  των διαδικασιών, εργαλείων και   αρμοδιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ΕΠ  ΕΔΒΜ »

Ανακοίνωση (DOC|50 KB)