Αρχείο για "Προκηρύξεις ΕΥΔ ΕΠΕΚΔιΒιΜ"

Έληξε: 4/6/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Μελέτη για τις δυνατότητες αναβάθμισης της διοίκησης της εκπαίδευσης, ενόψει των τρεχουσών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων στο χώρο της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης»

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|50 KB)

Έληξε: 3/6/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Εκπόνηση μελέτης για ένα ενιαίο πλαίσιο ποιοτικής αναβάθμισης αρχικής-συνεχιζόμενης κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων»

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|107 KB)

Έληξε: 3/6/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη της συγχώνευσης των φορέων του Υπουργείου Παιδείας ενόψει των επιταγών του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης με σκοπό την αρτιότερη και ταχύτερη δυνατή υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων που εκτελούν»

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|52 KB)

Περίληψη Προκήρυξης (PDF|177 KB) Περισσότερα »

Έληξε: 5/7/2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά την διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”» Περισσότερα »

Έληξε: 13/5/2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση της νέας Εθνικής Στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση : Διαγνωστική μελέτη δυνητικών φορέων υλοποίησης έργων σχετικών δομών και διαδικασιών» (έργο ενταγμένο στους άξονες προτεραιότητας 13, 14, 15 Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση») Περισσότερα »

Έληξε: 13/4/2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ για τις διαδικασίες ολοκλήρωσης και το λογιστικό κλείσιμο των έργων του ΕΠΕΑΕΚ» (έργο ενταγμένο στους άξονες προτεραιότητας 13, 14, 15 Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση») Περισσότερα »

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/04/2010, ώρα 10:00
Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών: 13/04/2010, ώρα 12:00

Περίληψη Προκήρυξης (PDF|163 KB) Περισσότερα »

Έληξε: 29/4/2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου «Σύμβουλος Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση’, για την επικοινωνιακή υποστήριξη των δράσεων του Προγράμματος»

Περισσότερα »

Έληξε: 21/4/2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ» Περισσότερα »

Σελίδα 5 απο 9« Πρώτη...34567...Τελευταία »