Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Προκηρύξεις ΕΥΔ ΕΠΕΚΔιΒιΜ"

Έληξε: 13/7/2009

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για το έργο  «Σχεδιασμός, Κατασκευή, Εξοπλισμός, Υλικοτεχνική υποδομή, Δημιουργικά, Διακόσμηση, Υπηρεσίες λειτουργίας, Αποψίλωση εκθετηρίου χώρου – Παραγωγή ηλεκτρονικού, έντυπου & προωθητικού υλικού – Εκδηλώσεις – Φιλοξενία προσκεκλημένων – ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 74ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 5-13/9/2009»

Προκήρυξη (PDF|2,55 ΜΒ)

Η Προκήρυξη συνοπτικά (PDF|146 KB)

Έληξε: 27/4/2009

Υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης των διαδικασιών, εργαλείων και αρμοδιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ΕΠ ΕΔΒΜ »

Προκήρυξη

(10/4/2009) Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών και ορισμού νέας ημερομηνίας έναρξης αξιολόγησης προσφορών της με αριθμ. πρωτ. 4580/02.04.2009 πρόσκλησης για το έργο με τίτλο: «Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης των διαδικασιών, εργαλείων και αρμοδιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ΕΠ ΕΔΒΜ»

Ανακοίνωση (DOC|49,5 KB)

(10/6/2009) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ   ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8450/05.06.2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
για το έργο με τίτλο: «Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης  των διαδικασιών, εργαλείων και   αρμοδιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ΕΠ  ΕΔΒΜ »

Ανακοίνωση (DOC|50 KB)