Αρχείο για "Γενικές Ανακοινώσεις"

Επανάληψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη σύνδεσης των ΑΕΙ με τη διεθνή αγορά υψηλής τεχνολογίας»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 261 KB)

Ανακοινώνεται η προέγκριση των ΣΑΕ 0458, 2458 και η τροποποίηση 02 της ΣΑΕ 0148.

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0458 (PDF| 127 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 (PDF| 125 KB)

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 (PDF| 129 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 8458 (PDF| 125 KB)
ΣΑ Ε0148 ΤΡΟΠ. 02 – 05_12_2014 (PDF| 935 KB)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη σύνδεσης των ΑΕΙ με τη διεθνή αγορά υψηλής τεχνολογίας»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 265 KB)

Απόφαση ματαίωσης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Έργου «Μελέτη σύνδεσης των ΑΕΙ με τη διεθνή αγορά υψηλής τεχνολογίας» (αρ.πρωτ. πρόσκλησης 24607/28-11-2014)

Το αρχείο της ματαίωσης του πρόχειρου διαγωνισμού (PDF|151KB)

Σε συνέχεια μειώσεων του προϋπολογισμού των ερευνητικών έργων «Θαλής» και κατ’ εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης κρίνονται αναγκαίες οι ακόλουθες διευκρινήσεις:

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

ΚΥΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΓΕΤ (PDF |1,98  MB)

 

 

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

ΚΥΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ (PDF| 2,58 MB)

Σας γνωρίζουμε ότι για το επόμενο τρίμηνο δεν θα γίνονται δεκτές τροποποιήσεις των ενταγμένων πράξεων, εκτός τροποποιήσεων που έχουν σχέση με μειώσεις προϋπολογισμών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην με αριθ. πρωτ. 17917/14-4-2014 εγκύκλιο με τίτλο «Οδηγίες Διαχείρισης για τα έτη 2013-2015 και Προετοιμασία κλεισίματος / Αναθεώρηση 2013 των Ε.Π. του ΕΣΠΑ».

Δείτε το σχετικό έγγραφο (PDF|169 KB)

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2014

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/05/2014, ώρα 16:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 13/05/2014, ώρα 12:00

Το αρχείο της πρόσκλησης (PDF|240KB)

Σύμφωνα με την Πρόσκληση με αρ.πρωτ. 6308/31-03-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞΞ9-Χ44) η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ οφείλει να αναρτήσει στις 11-4-2014 στην ιστοσελίδα της όλες τις διευκρινίσεις επί των ερωτήσεων που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι ανάδοχοι επί της διενέργειας του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισμού.

Το αρχείο των διευκρινίσεων (PDF|382KB)

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/04/2014

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/04/2014, ώρα 16:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 29/04/2014, ώρα 12:00

Το αρχείο της πρόσκλησης (PDF|262KB)

 

Οριστική ματαίωση του Πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου «Υποστήριξη στη διαχείριση, υλοποίηση και ολοκλήρωση έργων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως δικαιούχου του ΕΠΕΔΒΜ» (αρ.πρωτ. πρόσκλησης 7170/10-04-2014)

Το αρχείο της οριστικής ματαίωσης του πρόχειρου διαγωνισμού (PDF|220KB)

Σελίδα 10 απο 24« Πρώτη...89101112...20...Τελευταία »