Ο Ειδικός Λογαριασμός του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος,  στο πλαίσιο  του έργου «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Λειτουργία – Ανάπτυξη)» το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια βιβλίων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τίτλο βιβλίου.

Το αρχείο της Περίληψης της Πρόσκλησης  (PDF|187KB)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έχετε με την επίσκεψή σας στον ιστοχώρο: http://rc.ihu.edu.gr/diagwnismoi_energoi.php