Σχετικό έργο Εντάχθηκε

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 3380/23-03-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Πράξη με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» για ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1.

Το αρχείο της 2ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 524 KB)

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 3380/23-03-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Πράξη με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» για ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1.

Το αρχείο της 1ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 505 KB)

Πρόσκληση (Α.Π 3380/23-03-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Πράξη με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» για ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1.

Καλούνται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, ως Δικαιούχοι, να υποβάλουν προτάσεις, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της Πρόσκλησης

Ο Πίνακας Αξιολογηθεισών Προτάσεων (DOC|379 ΚB)

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|963 ΚB)

Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής έως τις 30 Απριλίου ’10 (DOC|39 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)