Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, υλοποιώντας την πολιτική της ΑΔΕΔΥ για την ανάδειξη της διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, της δια βίου μάθησης των εργαζομένων στο Δημόσιο, ως κεντρικών μέσων για την πρόσβασή τους στα νέα απαιτητικά περιβάλλοντα, στην Κοινωνία της Γνώσης, σχεδίασε το έργο: «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων» το οποίο και υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.] και από εθνικούς πόρους. Για την υποστήριξη της εγκεκριμένης πράξης στη Θεματική Ενότητα “ Τεχνικές αντιμετώπισης Κρίσεων – Διαχείριση Άγχους ”, προκηρύσσονται:

 • 3 θέσεις εξωτερικών συνεργατών /μελών συγγραφικής ομάδας με σύμβαση έργου

• 1 θέση εξωτερικού συνεργάτη /συντονιστή της συγγραφικής ομάδας

 

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|229KB)

Το αρχείο της Αίτησης (PDF|618KB)

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έχετε με την επίσκεψή σας είτε στον ιστοχώρο: http://www.kpolykentro.gr/sites/el/index.html , είτε  στον υπερσύνδεσμο : http://www.kpolykentro.gr/sites/el/press_office/announcements/announcement/announce0082.html