Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 1498/10-02-2010) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» [53]

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|939 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)