Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο των πράξεων με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΑΠ 7, 8, 9» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ)  και εθνικών πόρων, πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης σε απασχολούμενους στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο του έργου θα απασχοληθούν ωρομίσθιοι/ες γραμματείς, το διάστημα 2011 – 2013, στα ακόλουθα αντικείμενα εκπαίδευσης:

  • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών – Εφαρμογές του διαδικτύου στη μικρή επιχείρηση
  • Επιχειρηματικότητα στη μικρή επιχείρηση
  • Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας
  • Περιβαλλοντική εκπαίδευση
  • Εξειδικευμένη ελληνόγλωσση & ξενόγλωσση επιχειρηματική και επαγγελματική ορολογία για μικρές επιχειρήσεις
  • Αρχές και μέθοδοι εκπαίδευσης ενηλίκων

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC| 275 KB)

Το αρχείο της Αίτησης (DOC| 425 KB)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον υπερσύνδεσμο:

http://www.imegsevee.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=288