Τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011, ώρα 19.00 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Ιερά Οδός 48 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136, Αθήνα) θα πραγματοποιηθεί  προβολή του ντοκιμαντέρ με τίτλο: “ΠΡΟΣΘΕΣΗ/ΟΧΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ/ΟΧΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ: μια άλλη εκπαίδευση για τα παιδιά της μειονότητας στη Θράκη” το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης “Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Η Πρόσκληση (PDF|500KB)