Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες  Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – ΑΠ1, ΑΠ2» στους Άξονες Προτεραιότητας 1 και 2, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.
ΑΠ1 (PDF|378 KB)  –  ΑΠ2 (PDF|380 KB)