Για να δείτε την Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης και τον Πίνακα με το σύνολο των αποτελεσμάτων του Προγράμματος “Ηράκλειτος ΙΙ”, επισκεφθείτε τους υπερσυνδέσμους:

http://www.edulll.gr/?p=870

http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2008/12/APOTELESMATA_HRAKLEITOS_II.pdf

http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2008/12/HRAKLEITOS_PINAKES_FINAL_31_12_101.xls