Σχετικό έργο Εντάχθηκε

1η Επικαιροποίηση (Α.Π. 10684/21-06-2011)  της Πρόσκλησης 25041/30-11-2010 για υποβολή προτάσεων κατηγορίας πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο», για τη Πράξη: «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»  στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 1ης Επικαιροποίησης (PDF|537 KB)

(30/11/2010) Πρόσκληση (Α.Π. 25041/30-11-2010) για υποβολή προτάσεων κατηγορίας πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο», για τη Πράξη: «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»  στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Καλείται τo Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών να συμπράξει με τους λοιπούς φορείς Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, όπως καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, προκειμένου να υποβάλουν προτάσεις εντός 45 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|576 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)