Η 25η Νοεμβρίου 2010 ορίζεται ως νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών για τους διεθνείς διαγωνισμούς:

  • «Υλοποίηση δράσεων στα ΜΜΕ για την προβολή δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» που υλοποιούν την Εθνική Στρατηγική για την Δια Βίου Μάθηση»
  • «Υλοποίηση δράσεων στα ΜΜΕ για την προβολή δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» που υλοποιούν την Eθνική Στρατηγική για την Εκπαίδευση»
  • «Υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας για την εφαρμογή Επικοινωνιακής Στρατηγικής και την προβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media)»

Νέα ημερομηνία ανοίγματος προσφορών ορίζεται η 26η Νοεμβρίου 2010.

Για να δείτε τις Σχετικές Αποφάσεις, επισκεφθείτε τον υπερσύνδεσμο: http://www.edulll.gr/?page_id=208

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|338KB)