Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο την Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010 με τη συμμετοχή των επιστημονικών υπευθύνων των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου, του Πολυτεχνείου και του ΤΕΙ της Κρήτης.

Με δεδομένη την κομβική σημασία που έχει στην τρέχουσα συγκυρία η ενίσχυση των φοιτητών στην επαγγελματική τους ανάπτυξη οργανώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ένας κύκλος συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης με τους επιστημονικούς υπευθύνους των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των ΑΕΙ της χώρας, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Επιδίωξη αυτής της προσπάθειας είναι η ανάδειξη των προοπτικών και των προκλήσεων αυτού του θεσμού και ο εντοπισμός  των τυχόν αδυναμιών τους.

Η πρώτη σχετική συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο την Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010 με τη συμμετοχή των επιστημονικών υπευθύνων των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου, του Πολυτεχνείου και του ΤΕΙ της Κρήτης. Κατά τη συζήτηση με συντονίστρια την πολιτική προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΕΔΒΜ,  Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΠΣ, αναπτύχθηκαν απόψεις και ανταλλάχθηκαν προβληματισμοί για τη λειτουργία των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας ιδίως σε σχέση με τη συνεργασίας τους με τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς ή τους παραγωγικούς φορείς της χώρας γενικότερα. Η συζήτηση κινήθηκε σε τρεις άξονες, με έμφαση στους δύο πρώτους:

 Α)  Στη συνεργασία μεταξύ των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των ΑΕΙ της Κρήτης και των τοπικών παραγωγικών φορέων ή γενικότερα των παραγωγικών φορέων της χώρας.

Β) Στους τρόπους υποστήριξης, ενθάρρυνσης και ουσιαστικής στήριξης των φοιτητών των ΑΕΙ στις προσπάθειές τους για εύρεση θέσεων εργασίας ή θέσεων πρακτικής άσκησης ή στην υλοποίηση των επαγγελματικών / επιχειρηματικών ιδεών τους.

Γ)  Στα οργανωτικά και λειτουργικά θέματα των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της δραστηριότητάς τους (ιδίως η ενσωμάτωση των θεσμών ως μονίμων θεσμών του ΑΕΙ και η δικτύωσή σε παγκρήτιο ή πανελλαδικό επίπεδο).

 Σε συνέχεια της επιτυχημένης αυτής πρώτης συνάντησης η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» εξετάζει επόμενες σχετικές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με άλλα ΑΕΙ σε όλη τη χώρα για να αναδειχθούν τα ζητήματα, οι προκλήσεις και οι προοπτικές των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας.

Η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε όπως και οι επόμενες συζητήσεις που σχεδιάζονται συγχρηματοδοτούνται από τους Άξονες 13-15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής).

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|338KB)