(28/11/2013) 3η Τροποποίηση των Απόφασεων Ένταξης της Πράξης «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» στους Άξονες Προτεραιτότητας 1, 2 και 3.

ΑΠ 1  (PDF| 4,76 ΜB) – ΑΠ 2 (PDF| 4,76 ΜB) ΑΠ 3 (PDF| 4,76 ΜB)

(09/06/2011) 2η Τροποποίηση των Απόφασεων Ένταξης της Πράξης «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» στους Άξονες Προτεραιτότητας 1, 2 και 3.

ΑΠ 1 (PDF| 197 KB) – ΑΠ 2 (PDF| 197 KB) – ΑΠ 3 (PDF| 197 KB)

(15/03/2011) 1η Τροποποίηση των Απόφασεων Ένταξης της Πράξης «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» στους Άξονες Προτεραιτότητας 1, 2 και 3.

ΑΠ 1 (PDF| 199 KB) – ΑΠ 2 (PDF| 200 KB) – ΑΠ 3 (PDF| 199 KB)

Ένταξη των Πράξεων «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» στους Άξονες Προτεραιτότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013»

ΑΠ1 (PDF | 461) – ΑΠ2 (PDF | 461) – ΑΠ3 (PDF | 461)