Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(20-09-2010)  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ της υπ’ αρ. πρωτ. 17659 /20 -08- 2008 ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” Κατηγορίας Πράξεων «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση»

Το αρχείο της Επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF|525 KB)

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 17659/20-08-2008) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” Κατηγορίας Πράξεων «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση»Το αρχείο της Πρόσκλησης (σε .doc μορφή)

 

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)