2η Τροποποίηση  Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων με τίτλο “ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία – ΑΠ1 – ΑΠ2 – ΑΠ3″   στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

 ΑΠ1(PDF|2,41 MB) , ΑΠ2(PDF|2,15 MB) , ΑΠ3(PDF|2,38 MB)

1η Τροποποίηση  Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων με τίτλο “ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία – ΑΠ1 – ΑΠ2 – ΑΠ3″   στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

 ΑΠ1 (PDF|2,96 MB) , ΑΠ2 (PDF|2,96 MB) , ΑΠ3 (PDF|2,96 MB)

Ένταξη της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία – ΑΠ1 – ΑΠ2 – ΑΠ3» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

ΑΠ1 (PDF | 386 KB) – ΑΠ2 (PDF | 383 KB) – ΑΠ3 (PDF | 383 KB)