Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 14774 / 30-09-2010) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών & παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4-5-6, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Καλείται το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.), ως δυνητικός Δικαιούχος, να υποβάλει προτάσεις για την Πράξη «Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών & παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» της κατηγορίας πράξης «Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ», προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4-5-6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Το αρχείο της πρόσκλησης (PDF|538 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)