Ανακοινώνονται οι ακόλουθες αποφάσεις  Προεγκρίσεων από τη ΔΔΕ:

SAE_3451_Proegrisi_2018_NEA_ERGA__24-9-2018

SAE_3451_Proegrisi_2018_NEA_ERGA_12-9-2018

SAE_3551_Proegrisi_2018_12-9-2018

SAE_3891_Proegrisi_2018_10-9-2018

SAE_3891_Proegrisi_2018_NEO_ERGO_24-9-2018