Ο Τομέας Στρατηγικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών προτίθεται να απασχολήσει εννέα (9) Συνεργάτες Δημοσίους Υπαλλήλους Εκπαιδευτικούς στα έργα:  «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού».

Το αρχείο της Πρόσκλησης  (DOC|147KB)