Πρόσκληση με κωδ. ΤΒ06 και τίτλο: «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΤΒ06 (pdf|768 KB)

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΤΒ06 (pdf|764 KB)

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΤΒ06

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΤΒ06 (pdf|645 KB)

Το αρχείο της Πρόσκλησης ΤΒ06 (pdf|647 KB)

Τα Συνημμένα Αρχεία της Πρόσκλησης (.zip|1,26MB)