3η τροποποίηση της ένταξης της Πράξης με τίτλο «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2010-2011», στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

 ΑΠ 1 (PDF| 1,72 ΜB) ΑΠ 2 (PDF| 1,72 ΜB) ΑΠ 3 (PDF| 1,72 ΜB)

(14/03/2012) 2η τροποποίηση της ένταξης της Πράξης με τίτλο «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2010-2011», στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ1 (PDF|2.927 KB) – ΑΠ2 (PDF|2.927 KB) – ΑΠ3 (PDF|2.927 KB)

(17/2/2012) 1η τροποποίηση της ένταξης της Πράξης με τίτλο «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2010-2011», στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ1 (PDF|3.323 KB) – ΑΠ2 (PDF|2.928 KB) – ΑΠ3 (PDF|2.297 KB)

(27/9/2010) Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2010-2011», στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ1 (PDF|402 KB) – ΑΠ2 (PDF|402 KB) – ΑΠ3 (PDF|402 KB)