Ανακοινώθηκε σήμερα η δεύτερη σειρά αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος “Ηράκλειτος ΙΙ”. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον υπερσύνδεσμο : http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=2732