Ανάκληση Αποφάσεων Ένταξης πράξεων με τίτλο “Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη” από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

Απόφαση ανάκλησης 8/3/2017 (PDF|431 KB)

Απόφαση ανάκλησης 10/3/2017 (PDF|431 KB)

Απόφαση Ανάκλησης MIS 300399 (PDF|437 KB)