Δημοσιεύτηκαν χθες από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» τρεις νέοι διεθνείς διαγωνισμοί για την εφαρμογή της επικοινωνιακή στρατηγικής και την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και την προβολή των έργων του Προγράμματος.

 

Η σχετική δημοσιότητα των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων προβάλλει την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζει τη διαφάνεια στη συνδρομή των Ταμείων και στοχεύει σε πολλαπλασιαστικά οφέλη μέσα από τη χρήση των κατάλληλων κάθε φορά μέσων και μέσω της σύνδεσης του κοινού-στόχος με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσονται σήμερα, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, οι εξής τρεις διαγωνισμοί:

–         «Υλοποίηση δράσεων στα ΜΜΕ για την προβολή δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση” που υλοποιούν την εθνική στρατηγική για την Εκπαίδευση».

–         «Υλοποίηση δράσεων στα ΜΜΕ για την προβολή δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση” που υλοποιούν την εθνική στρατηγική για τη Δια Βίου Μάθηση».

–         «Σύμβουλος Δημοσιότητας για την εφαρμογή Επικοινωνιακής Στρατηγικής και την προβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση’ μέσω ενεργειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)»

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά προκηρύσσεται διαγωνισμός για ενέργειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν καινοτόμες δράσεις πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Το σύνολο των τριών αυτών διαγωνισμών στοχεύει στην υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης, εντασσόμενες πάντα στην Επικοινωνιακή Στρατηγική του Προγράμματος.

 

Σχετικώς αναφέρεται ότι η ΕΥΔ δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εξειδίκευση της επικοινωνιακής στρατηγικής προχώρησε τον Μάρτιο στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη Συμβούλου Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση’, για την επικοινωνιακή υποστήριξη των δράσεων του Προγράμματος, στον οποίο υπέβαλαν προτάσεις πέντε (5) εταιρείες

– SPIN COMMUNICATIONS Μ.ΕΠΕ

– A.T.T.P. AE

– Polity Σύμβουλοι Στρατηγικής & Επικοινωνίας Α. Ε

– MSCOMM AE

– IFORCE Επικοινωνίες ΑΕ – Stratis Στρατηγικές και Δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών ΕΠΕ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, ανάδοχος αναδείχθηκε η SPIN COMMUNICATIONS Μ.ΕΠΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους νέους διεθνείς διαγωνισμούς μπορείτε να επισκεφτείτε τον υπερσύνδεσμο http://www.edulll.gr/?page_id=208

Το αρχείο της Ανακοίνωσης