Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την οργάνωση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε όλη την επικράτεια, ώστε πολύ σύντομα όλα τα παιδιά Ρομά να έχουν ίσες ευκαιρίες για επιτυχή εκπαίδευση, κοινωνική άνοδο και οικονομική προκοπή.

Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων που ανακοινώθηκαν στις 16.09.2010 για την «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου», ολοκληρώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα και των υπολοίπων Πράξεων.

Ειδικότερα για τις Πράξεις:

– «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας» και

– «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου»

κατόπιν αξιολόγησης των προτάσεων, συνολικά υψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσε  η πρόταση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο και θα αναλάβει την υλοποίηση των Πράξεων.

Για την Πράξη:

– «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης»

η υλοποίηση της Πράξης θα γίνει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» προχώρησε στην έκδοση των αποτελεσμάτων δημοσιοποιώντας τόσο την βαθμολογία όλων των υποψηφίων Δικαιούχων όσο και το απαιτούμενο ποσό που είχε καταθέσει κάθε Ίδρυμα για την υλοποίηση των Δράσεων της Πράξης.

Για να δείτε τα αποτελέσματα επισκεφθείτε τους υπερσυνδέσμους:

http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2010/06/pinakas_axiologisis_roma_74-_21.pdf

http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2010/06/pinakas_axiologisis_roma_751.pdf

http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2010/06/pinakas_axiologisis_roma_732.pdf

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|343KB)