Ένταξη της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5001259 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

2η Τροποποίηση της Απόφασης (PDF| 420 KB)

1η Τροποποίηση της Απόφασης (PDF| 417 KB)

Απόφαση Ένταξης 5001259 (PDF| 438 KB)