(31/08/2018) 4η Τροποποίηση της πράξης με τίτλο “Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση” και κωδικό MIS 5001052 στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, στους ΑΠ 6, 8 και 9.

4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (PDF| 541 KB)

(31/08/2017) 3η Τροποποίηση της πράξης με τίτλο “Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση” και κωδικό MIS 5001052 στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, στους ΑΠ 6, 8 και 9.

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (PDF| 416 KB)

(14/06/2017) 2η Τροποποίηση της πράξης με τίτλο “Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση” και κωδικό MIS 5001052 στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, στους ΑΠ 6, 8 και 9.

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (PDF| 400 KB)

(28/02/2017) 1η Τροποποίηση της πράξης με τίτλο “Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση” και κωδικό MIS 5001052 στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, στους ΑΠ 6, 8 και 9.

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (PDF| 417 KB)

(13/07/2016) Ορθή Επανάληψη Ένταξη της πράξης με τίτλο “Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση” και κωδικό MIS 5001052 στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, στους ΑΠ 6, 8 και 9.

Ορθή Επανάληψη Απόφασης Ένταξης (PDF| 520 KB)

(05/07/2016) Ένταξη της πράξης με τίτλο “Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση” και κωδικό MIS 5001052 στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, στους ΑΠ 6,8 και 9.

Απόφαση Ένταξης (PDF| 413 KB)

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το