Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), προχωρά στην περαιτέρω ενίσχυση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με ένα νέο έργο που αφορά την αξιοποίηση των διακρατικών συνεργασιών, ιδίως με τις χώρες καταγωγής των αλλοδαπών μαθητών της Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης.

Στόχος είναι η καλλιέργεια σεβασμού στις διαφορετικές ταυτότητες, η ανταλλαγή εμπειριών μέσα από κοινές εκπαιδευτικές δράσεις, η προώθηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και η έμπρακτη στήριξη των αλλοδαπών μαθητών, εφαρμόζοντας όχι τυπικά αλλά ουσιαστικά τη δημοκρατική αρχή της ισότητας των ευκαιριών για όλους.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται μεταξύ άλλων η ενίσχυση της στελέχωσης ειδικών τμημάτων/τάξεων υποστήριξης αλλοδαπών, στοχευμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, προγράμματα «αδελφοποίησης τάξεων» και άλλες δράσεις που θα θεμελιώνουν μία γέφυρα παιδείας μεταξύ των χωρών.

Με βάση τα παραπάνω δημοσιεύεται σήμερα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Πρόσκληση με τίτλο: «Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β’ βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών»

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|335KB)