2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο “ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-Α’ ΦΑΣΗ”, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ 1 (PDF | 1,42 ΜB)   ΑΠ 2 (PDF | 1,5 ΜB) ΑΠ 3 (PDF | 1,42 ΜB)

(10/01/2013) 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο “ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-Α’ ΦΑΣΗ”, στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ 1 (PDF | 1,5 ΜB) ΑΠ 2 (PDF | 1,5 ΜB) ΑΠ 3 (PDF | 1,5 ΜB)

(02/09/2010) Ένταξη της Πράξης με τίτλο “ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-Α’ ΦΑΣΗ”, στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΑΠ1 (PDF | 422 KB) ΑΠ2 (PDF | 422 KB) ΑΠ3 (PDF | 422 KB)