Ανάκληση Απόφασης Ένταξης των Πράξεων “ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία” με κωδικούς MIS 491764 και 491765 στους Άξονες Προτεραιότητας 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ2 (PDF|1,21MB) ΑΠ3 (PDF|1,21MB)

1η Τροποποίηση των Πράξεων “ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία” με κωδικούς MIS 491764 και 491765 στους Άξονες Προτεραιότητας 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ2 (PDF| 1,48 MB) ΑΠ3  (PDF|1,48 MB)

Ένταξη των Πράξεων “ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία” με κωδικούς MIS 491764 και 491765 στους Άξονες Προτεραιότητας 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ 2 (PDF| 1,53 MB) ΑΠ 3 (PDF|1,53 MB)