Αναμένονται Προτάσεις

Πρόσκληση (Α.Π. 18625/26-09-2014) με κωδ. 186 για υποβολή προτάσεων για την Κατηγορία Πράξης «Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού – ψηφιακή βάση γνώσεων- υποδομές για ένα ψηφιακό σχολείο – ψηφιακό υλικό για τα σχολεία», Πράξη «Ανάπτυξη κατάλληλης υποδομής για την εφαρμογή πρόσθετης ηλεκτρονικής στήριξης μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της πρόσκλησης (PDF| 700 KB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)