3η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης “ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ στην ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ” με κωδικό MIS 341280 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα

ΑΠ 1 – 2 – 3 (PDF | 1.535 KB)

2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης “ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ στην ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ” με κωδικό MIS 341280 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα

ΑΠ 1 – 2 – 3 (PDF | 1.216 KB)