(15-04-2015) 3η Τροποποίηση της ΠράξηςΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ” με κωδικό MIS 383555 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ10 (PDF|1.29 ΜB)

(03-02-2014) 2η Τροποποίηση της ΠράξηςΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ” με κωδικό MIS 383555 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ10 (PDF|1.727KB)

(01-08-2013) 1η Τροποποίηση της ΠράξηςΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ” με κωδικό MIS 383555 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ10 (PDF|1.459KB)

(01-10-2012) Ένταξη της ΠράξηςΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ” με κωδικό MIS 383555 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ10 (PDF|1.229KB)